Kategorie
Bez kategorii

Fotowoltaika , a nadwyżka energii

Coraz więcej jest osób, które zainstalowały fotowoltaikę i ma problemy z nadprodukcją energii, której nie ma jak zagospodarować. Co prawda istnieje coś takiego jak umowa prosumencka,która pozwala przekazać nadwyżki energii występującewiosną oraz latem do sieci energetycznej. Zgodnie z umową prosument dostaje możliwość tą nadwyżkę z sieciodebrać izużyć na swoje potrzeby w okresie późniejszym, lecz nie dalej, niż do końca okresu rozliczeniowego. Jednakże nieodebrana w tymczasie energiaprzepada, a operator sieci za tą nadwyżkową i przekazaną energię prosumentowi najzwyczajniej nie zapłaci. Oczywiście z punktu osoby, która wykosztowała się na instalację fotowoltaiczną jest to niestety koszt,który zawsze wydłuża czas zwrotu z poniesionej inwestycji o kilka lat. Może to doprowadzić do sytuacji, że inwestycjazamiast oszczędności przyniesie straty. Dlatego trzeba wiedzieć, iż powodem nadwyżki wyprodukowanejenergii jest zakupienie instalacji o zbyt wielkiej mocy w porównaniu do potrzeb na elektryczną energię.

Sprzyjają temu:
– brak kompetencji u sprzedawcy lub świadome oszukiwanie klienta – brakanalizy zużycia energii i przeliczenie jej na wielkośćfotowoltaiki; dodatkowo instalatorów jest bardzo mało, tym samym mała konkurencja, a te większe instalacje są bardziej opłacalne dla monterów,

– podejście do kupowania na zapas,
– nowoczesne urządzenia zużywają coraz mniej energii elektrycznej – wydajemy również mniej na oświetlenie z uwagina spadek cen oświetlenia :ED.