Kategorie
Bez kategorii

Fotowoltaika Ogrzewanie Grudziądz

Fotowoltaika zamontowana na domu z odpowiednim zapasem mocy dzięki umowie prosumenckiej to darmowy sposób na ogrzewanie budynku w sezonie zimowym. Wszystko polega na właściwym dobraniu mocy ogrzewania elektrycznego do mocy paneli fotowoltaicznych oraz zapotrzebowania budynku na ciepło w regionie Bydgoszczy. Najczęściej spotykanym błędem jest złe wyznaczenie mocy potrzebnej do ogrzania budynku. Właściwe wyznaczenie dla budynków już zamieszkałych jest możliwe na bazie kwot wydatkowanych na zakup nośnika energii np. drewna na cele centralnego ogrzewania. W analogiczny sposób firmy oferujące panele fotowoltaiczne obliczają powierzchnię instalacji na podstawie faktur za prąd. W odróżnieniu, od zużycia energii elektrycznej, ilość paliwa zużytego na cele grzewcze zależy w największym stopniu od tego jak ostra była zima. Ostatnie sezony grzewcze to wyjątkowo lekkie zimy i oceniając zużycie paliwa najlepiej brać średnią wieloletnią z lekkim naddatkiem. Licząć także spalania, można dość precyzyjnie wyznaczyć ilość potrzebnego prądu elektrycznego na cele ogrzewania. W przypadku paneli fotowltaicznych montowanych do nowoczesnego domu sprawa jest łatwiejsza, ponieważ projektu budowlany zawiera potrzebną ilość kWh energii. Następna kwestia to podgrzewanie ciepłej wody. W okresie letnim większość prądu elektrycznego wytwarzanego przez panele fotowoltaiczne przesyłana jest do sieci energetycznej. Instalacje ciepłej wody użytkowej warto tak zaplanować, by prąd z fotowoltaiki skierować bezpośrednio do podgrzewacza wody, co poprawi bilans energetyczny w ramach naszej umowy z dostawcą prądu.