Kategorie
Bez kategorii

Pokrętła c.o.. W jakim miejscu je montujemy i jakie pełnią funkcje.

Zawory centralnego ogrzewania w układzie spełniają jedne z ważniejszych zadań. Podstawowym zadaniem jest zapewnienie pewności i ekonomicznej obsługi. Mają również usprawniać i umożliwiać działanie osprzętu z centralnego ogrzewania. Ciężko jest je podzielić wyłącznie z uwagi na funkcję, bo przeważnie pełnią ich kilka. Przepustnice przy grzejnikowe jeszcze kilka lat temu montowano tylko grzybkowe. Dzięki ich działaniu dało się ręcznie regulować obiegiem c.w.u.. Dziś montuje się zawór termostatyczny, odcinający i pozwalający opróżnić grzejnik z powietrza. Zawór termostatyczny zbudowany jest z zaworu (wkładki termostatycznej) zawierającej składnik nastawiający i termostatu (aparat regulacyjny). W termostacie jest element regulacyjny (ciało gazowe, płyn czy parafina) wywołujący położenie nacisku popychacza na rdzeń zaworu. Instalacja zaworku powrotnego pozwala na demontaż grzejnika lub wypróżnienie jego bez nakazu opróżniania wody z całej instalacji. Obecnie standardem jest uposażenie każdego sprzedawanego grzejnika w manualnie sterowany zawór odpowietrzający. Zawory zapewniające bezpieczeństwo jak sama nazwa sugeruje pełnią funkcję asekurowania urządzeń w instalacji c.o. przed przewyższeniem dopuszczalnego naporu. To jeden z ważniejszych zaworów w układzie c.o.. Aby prawidłowo działał muszą być ziszczone poniżej wymienione uwarunkowania:

– instalacja wprost na źródle ciepła lub w jego bezpośredniej okolicy

– kierunek strzałki z obudowy zaworu musi być zgodne z kierunkiem krążenia czynnika grzewczego

– nie instalujemy żadnej armatury na odcinku łączącym zawór z układem c.o.

– średnica rur i zaworów powinny być takie same.

– nie rzadziej niż co rok dokonujemy nadzoru zaworu.

Do tej grupy należą także zawory zwrotne lub różnicowe, które w systemach przepływu ukierunkowanego zapewniają prawidłowy linie krążenia cieczy.W układach c.o. spotyka się również przepustnice miksujące (trójdrogowe, czterodrogowe), które miksują element grzewczy pobierany z zasilana i powrotu w układach systemu c.o. oraz c.w.u.. Zaworki kulowe zamykające instalowane przed i za mechanizmem typu pompa, filtr, zawór zwrotny. Zawory odpowietrzające całą instalację (składające się z zaworku spustowego i odpowietrznika) montowane w najwyżej znajdującym się miejscu układu grzewczego.Zróżnicowanie zadań i typów zaworów sprawia, że nasze lokalne układy grzejne pracują bezpiecznie i wydajnie.