Kategorie
Bez kategorii

Piece z funkcja kondensacji – z jakiego powodu nie można już otrzymać urządzenia z komorą otwartą lub zamkniętą?

W końcówce września 2015 roku wprowadzone zostało kolejne rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące sprawności produktów energetycznych (ErP Energy Related Products). To następny formalny etap w celu obniżania sumy energii wykorzystywanej niepotrzebnie przez elektryczne AGD oraz systemy ogrzewania. Wprowadzenie opisanej dyrektywy spowodowało duże zmiany na rynku w szczególności w handlu kotłów, bojlerów zewnętrznych, podgrzewaczy wody, kolektorów solarnych, pomp ciepła oraz wymienników cwu. Regulacja ErP daje możliwość produkowania oraz wprowadzania na rynek w UE jedynie urządzeń grzejnych, jakie wypełniają konkretne unormowania efektywności energetycznej. Dla kotłów grzewczych efektywność średnioroczna (wyliczona w określony sposób narzucony wskazaną regulacją) powinna być większa niż 86 procent.Takie wymogi wypełniają jedynie piece kondensacyjne, zatem znaczy to, że kotły standardowe w praktyce są wycofywane z rynku.Kotły z otwartą oraz zamkniętą komorą spalania nie są już robione, w sprzedaży zostają jedynie takie, które weszły na rynek przed datą funkcjonowania regulacji UE. Osobliwością są jedynie piece konwencjonalne z otwartą komorą spalania, które są dopuszczone do sprzedaży wyłącznie z wykorzystaniem do modernizowania pojedynczych urządzeń w układzie wspólnego komina w budynkach wielorodzinnych.

Kategorie
Bez kategorii

Efektywność i rodzaje pieców gazowych

Wraz z nadejściem IX 2015 r. wdrożona została w życie Europejska Dyrektywa ErP. Zakłada ona wytwarzanie urządzeń mających wpływ na zużycie energii w sposób przyjazny dla środowiska. Założenia prawne objęły między innymi dział ogrzewania. Urządzenia muszą spełniać określone wymogi w zakresie wydajności energetycznej. W obecnym czasie produkowane i wprowadzane na rynek są głównie piece z efektem kondensacji. Ideą ich funkcjonowania jest odzysk energii ze spalin. Przyłącza się je do specjalnego układu kominowego, w którym zachodzi proces kondensacji. Energia ze spalin wraca do obiegu grzejnego dzięki czemu efektywność takich pieców oceniania jest na więcej niż 100%. Z obiegu wycofane zostały kotły z zamkniętą komorą spalania o dużo niższej efektywności. W dalszym ciągu na rynku dostępne są kotły z otwartą komorą spalania, jednak dedykowane są one tylko do domów z tradycyjnym systemem kominowym w którym nie istnieje możliwość zmiany komina. Producent do każdego urządzenia jest zobowiązany załączyć etykietę energetyczną oraz kartę produktu. Ponosi również odpowiedzialność za wiarygodność wiadomości na nich zawartych.