Kategorie
Bez kategorii

Regulacja w oparciu o temperaturę zewnętrzną

Programator zewnętrzny to aktualnie główne oprzyrządowanie kotła z funkcją kondensacji i pompy ciepła. Regulator pogodowy działa w oparciu o temperaturę na zewnątrz i wykres strat domu (ustaloną w czasie rozruchu) ustala temperaturę wody, która trafia z kotła albo pompy ciepła na układ grzewczy.Najistotniejszą cechą programowania pogodowego jest uzyskanie największej sprawności kotła z efektem kondensacji (pompy ciepła), a tym samym najniższych możliwych rachunków za ogrzewanie. Kolejną przydatną cechą jest sterowanie instalacją grzewczą, a dokładnie poziomem ciepła w budynku na podstawie krzywej grzewczej. Szczególnie jest to użyteczna funkcja w układach C.O. o znacznej bezwładności cieplnej (ogrzewanie podłogowe, instalacje grzejnikowe o dużej pojemności wodnej). Dobór regulacji pogodowej uzależniony jest od rodzaju kotła (pompy) i od rodzaju i złożoności instalacji centralnego ogrzewania Np. od liczby obiegów grzejnych i naszych oczekiwań odnośnie kontrolowania temperatury na poszczególnych kondygnacjach domu lub we wnętrzu. Wybrane wersje pieców mają zawartą regulację pogodową (bez regulacji czasowej),a pozostałe potrzebują regulatora zewnętrznego (zazwyczaj regulator tygodniowy jest zawarty).

Najczęstsze komplikacje z programowaniem pogodowym:

-zbyt niska temperatura całego domu – ustawiona zbyt mała krzywa grzewcza przez montera,

-rozpalenie kominka powoduje wyłączenie ogrzewania w całym domu – wyłączyć w regulatorze pogodowym zamontowanym w salonie z kominkiem sensor temperatury wewnątrz,

-tylko podczas wietrznych dni obniża się temperatura w budynku – dom ma mankament – jest podatny na przewiewanie i ciepłe powietrze jest z niego wypychane – powinno się poprawić wentylację albo zaizolowanie budynku.

Wskazówki:

-nie pokładaj wiary w to, że instalator ustawi Tobie najlepiej regulator pogodowy; dowiedz się jak działa i samodzielnie dopasuj krzywą grzewczą oraz odłącz funkcję korekty w oparciu o sensor temperatury wewnętrznej.

-regulator zainstaluj w piecu lub koło niego – doprowadzanie przewodów do salonu to niepotrzebny wydatek – prawidłowo ustawiony regulator nie wymaga korekt,

-dopilnuj montaż sensora pogodowego na ścianie od strony północnej, aby prawidłowo robił pomiary temperatury powietrza (a nie ściany),

-zdecyduj, czy oczekujesz oddzielnej kontroli temperatury w osobnych pomieszczeniach. Jeśli tak, to zamontuj termostaty grzejnikowe (dla kaloryferów) lub dedykowane termostaty elektroniczne (do ogrzewania podłogowego).