Kategorie
Przemysł

Wtyczki z zabezpieczeniem Atex – specjalistyczne przyrządy do obszarów z groźbą wybuchu.

Projektując schematy elektryczne trzeba zastanowić się nad kilkoma rzeczami. Pierwszą i najważniejsza jest w jakim ulokowaniu będzie dana instalacja działać. Bowiem dobór odpowiednich wyłączników, gniazdek czy wtyczek jest tym bardziej istotny im odmienne są realia działania tych urządzeń. Dla przykładu myjnia samochodów. Tu konieczne jest zamontowanie gniazdek właściwej klasy szczelność IP 66. Przyrządy te zapewnią właściwe i przede wszystkim komfortowe działanie w warunkach o zwiększonej możliwości kontaktu z cieczą lub bezpośrednim zetknięciu z cieczą. Zupełnie inne warunki funkcjonują w takich miejscach jak lakiernie, stacje paliw, składy wózków widłowych. W tych lokalizacjach następuje kontakt z substancjami łatwopalnymi. Występują opary, gazy i pyły z bardzo dużym prawdopodobieństwem wybuchu. Z tego powodu konieczne jest zastosowane przyłączy elektrycznych z zabezpieczeniem ATEX.Pojęcie akcesoriów elektrycznych Atex to wyłącznie nazwa unijnej zalecenia określające wymagania które jest zmuszony dopełnić każdy towar przeznaczony do zastosowania w strefach o wysokim niebezpieczeństwie. W zależności od typu zagrożenia stosuje się różne określenia obszarów zagrożenia.Na przykład opis ATEX EX II 2D oznacza urządzenia przystosowane do działania w strefie o wysokim prawdopodobieństwie wybuchu pyłów palnych. Natomiast ATEX EX II 2GD określa użyteczność funkcjonowania maszyn w strefie z niebezpieczeństwem wybuchu substancji gazowych, cieczy i pochodzących od nich oparów oraz pyłów palnych. W propozycjach internetowego sklepu 300energia.com można odnaleźć włączniki do obu stref.Należałoby nie zapominać o tym na etapie planowania, gdyż zignorowanie tak ważnego aspektu wiąże się z odmową odbioru technicznego inwestycji, ponad planowanymi wydatkami, a co najważniejsze z BHP pracy .