Kategorie
Przemysł

Podwójna przestrzeń ładunkowa w samochodzie dostawczym

Dla każdego właściciela dostawczaka najbardziej istotnymi zagadnieniami w trakcie świadczenia usług tranzytowych jest terminowość oraz kwestie finansowe. Sposobem pozwalającym powiększenie przestrzeni ładunkowej oraz możliwość przewożenia znacznie większej ilości ładunku jest podwójna przestrzeń ładunkowa. Oparta jest ona na płytach nośnych oraz profilach z uchami typu AJS, czyli wgłębieniami mocującymi przypominającymi dziurkę od klucza. Do słupków instaluje się pionowe panele z otworami, które umożliwiają dowolnie dobierać wysokość drugiej płaszczyzny podłogi w uzależnieniu od konieczności. Dodatkowo wysokość może być określana niezależnie dla każdego obszaru pomiędzy słupkami. Do pionowych paneli przymocowuje się profile konstrukcyjne wzdłużne a także poprzeczne belki nośne paletowe. Ponadto można zamocować belki uzupełniające, które służą do stabilizowania ładunku. Układ podwójnej podłogi jest łatwy w montażu. Pozwala na otrzymanie wspomagającego poziomu załadunkowego do dwunastu ton. W przypadku europalet zwyczajowa ich liczba na naczepie jest równa 33 szt. Po zamontowaniu podwójnej podłogi ich liczba może być równa nawet 66 sztuk. System podwójnej podłogi to rozwiązanie ekonomiczne.