Kategorie
Budownictwo

Taśma świecąca w ciemności

Naklejka do oznaczania z nośnikiem z tworzywa PVC to część materii wytwarzany w różnych barwach, który jest w stanie spełniać różnorakie role oraz jakie znajdują ogrom funkcji również profesjonalnych, jak i tych napotykanych w codziennym życiu.

Niezwykły typem pasów oznaczeniowych jest taśma fotoluminescencyjna. Taśma ta wyprodukowana na podstawie z folii PVC z klejem akrylowym wyróżnia się procesem fotoluminescencji. Jest to pochłonięcie promieniowania elektromagnetycznego z obszaru widzialnego ultrafioletu lub podczerwieni. Pochłaniana energia jest po ty wyemitowana w postaci promieni świetlnych. W rzeczywistości znaczy to, że taśma świeci po ciemku przez kilka godzin po zasłonięciu światła naturalnego lub sztucznego.

Jest wyjątkowa do wykorzystania w każdej lokalizacji, gdzie np. przepisy bezpieczeństwa narzucają oznaczenia widoczne w nocy sale kinowe, w teatrach, stopnie, drogi ewakuacji, dukt komunikacyjne pieszej i pojazdów i w miejscach, gdzie konieczne jest kontrastowe oznaczenie ostrzegawcze – systemy pożarnicze, gazowe, również w miejscach, gdzie nie ma dostępu do zasilania lub wyjątkowe okoliczności nie pozwalają na jego użycie bliskość przedmiotów palnych, szkodliwych.

Taśma fotoluminescencyjna może również być zastosowana jako element dekoracyjny ścienny lub na posadzkach parkiety taneczne, dyskoteki, wystroje teatralne, kluby, wesołe miasteczka.